Accredito

Ruszył proces akredytacyjny dla dziennikarzy na domowe mecze GKS-u Jastrzębie w rundzie wiosennej Fortuna 1 Ligi, który potrwa do 2 marca.


Informujemy, że dziennikarze, którzy pozytywnie przeszli proces akredytacyjny przed rozpoczęciem sezonu 2019/2020, otrzymali akredytacje na cały sezon 2019/2020, dlatego proszeni są o nie branie udziału w bieżącym procesie akredytacyjnym.

Przedstawiciele mediów ubiegający się o akredytację stałą na mecze rundy wiosennej, swoje aplikacje mogą składać za pośrednictwem wirtualnego biura prasowego, które znajduje się pod adresem: https://accredito.com/gks-1962-jastrzebie.

Dziennikarze, którzy nie posiadają kont w systemie accredito, muszą się zarejestrować w systemie. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://accredito.com/faq.
Wnioski o przyznanie akredytacji stałej na rundę wiosenną sezonu 2019/2020, można składać do poniedziałku, 2 marca, do godziny 11:00. Tego dnia (najpóźniej) osoby aplikujące zostaną powiadomione drogą mailową o przyznaniu bądź nieprzyznaniu akredytacji. Aby wniosek został przyjęty, niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu przyznawania akredytacji, który dostępny jest na profilu biura prasowego GKS-u Jastrzębie w systemie accredito oraz W TYM MIEJSCU, a także podanie danych wymaganych we wniosku.

Wnioski o akredytacje jednorazowe można składać do godziny 12:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz.

Ewentualne pytania prosimy kierować na maila: media@gksjastrzębie.com


Regulamin przyznawania akredytacji.

 
1. Akredytacje przyznawane są decyzją rzecznika prasowego GKS Jastrzębie S.A. na podstawie wniosków akredytacyjnych. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski redakcji sportowych.
2. Wnioski akredytacyjne na mecze w sezonie 2019/2020 należy przesyłać  drogą elektroniczną poprzez stronę https://accredito.com/pl/Gks-1962-Jastrzebie.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia procesów akredytacyjnych na konkretne mecze podane są w systemie Accredito.
3. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji przez Klub. Ilość przyznanych akredytacji uzależniona jest od ilości miejsc przeznaczonych dla mediów i możliwości technicznych. W uzasadnionych przypadkach rzecznik prasowy może przydzielić więcej niż jedną akredytację
4. Wnioski o akredytacje jednorazowe na mecze w sezonie 2019/2020 należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez stronę https://accredito.com/pl/Gks-1962-Jastrzebie zgodnie z procesem akredytacyjnym na dane spotkanie. 
Niezbędne jest podanie PESELU osoby wnioskowanej. W przypadku braku danych, wniosek nie zostanie przyjęty.
5. Dokumentem potwierdzającym udzielenie akredytacji jest wydanie identyfikatora odpowiedniego typu. Akredytacje wydawane są na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dane muszą być zgodne z wnioskiem akredytacyjnym.
6. Akredytacje odbierać można w dniu meczu półtorej godziny przed jego rozpoczęciem w specjalnie oznaczonym punkcie (namiot, brama nr 2) lub w tygodniu poprzedzającym mecz po uprzednim uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym w siedzibie klubu.
7. Akredytacje w punkcie można odbierać wyłącznie z legitymacją prasową. Przedstawiciele mediów winni mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową. Akredytacje nie mogą być wydane osobom trzecim i nieupoważnionym. Do wejścia na stadion niezbędne jest posiadanie przy sobie  dowodu osobistego, który umożliwi przejście przez bramkę i wejście do stref dla mediów.
8. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich na terenie obiektu podczas zawodów organizowanych przez GKS Jastrzębie S.A. akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w widocznym miejscu dla służb porządkowych, informacyjnych i technicznych klubu.
9. Osoby akredytowane przez GKS Jastrzębie S.A. zobowiązane są stosować się do zaleceń Rzecznika Prasowego lub osób przez niego wyznaczonych oraz służb porządkowych, a także stosować do regulaminu obiektu i imprezy masowej.
10. Przed spotkaniem fotoreporterzy i obsługa techniczna oraz operatorzy TV posiadający akredytację TV i FOTO zobowiązani są  do odbioru kamizelek - znaczników w specjalnie wyznaczonym punkcie odbioru (namiot, brama nr 2) i posiadanie ich podczas wykonywania obowiązków służbowych na obiekcie. Ich zwrot po zakończeniu meczu następuje w tym samym miejscu. Brak zwrotu kamizelki skutkować będzie odebraniem akredytacji dla osoby, która nie zdała kamizelki.
11.  Przedstawiciele mediów nie mają prawa wstępu na murawę. Podczas rozgrzewki i w trakcie meczów znajdują się tylko w wyznaczonych strefach. Dotyczy to zwłaszcza operatorów kamer i fotoreporterów, którzy w trakcie meczów mogą przebywać tylko i wyłącznie za bramkami. Zabronione jest przemieszczanie zza jednej bramki za drugą w trakcie spotkania oraz przebywania w strefie wzdłuż boiska.
12. Jedynym podmiotem upoważnionym do rejestrowania pola gry w trakcie meczów 1 ligi jest Telewizja Polsat oraz Kluby na własne potrzeby szkoleniowe.
13. Przedstawiciele mediów podczas meczów zobowiązani są do przeprowadzania wywiadów w specjalnych strefach wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. W przypadku ignorowania tego zalecenia Klub może odebrać akredytację na czas nieokreślony.
14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Klub ma prawo odebrać akredytację do czasu zakończenia rundy lub rozgrywek.
15.  Klasyfikacja akredytacji:

Akredytacja prasowa

1. O akredytacje prasowe mogą ubiegać się dziennikarze prasy, radia, TV oraz serwisów internetowych. 
2. W dniu meczu akredytacja zezwala na wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca w loży prasowej (trybuna kryta – sektor H).
3. Upoważnia do przeprowadzenia wywiadów w strefach wyznaczonych przez Klub wyłącznie na tle ścianek sponsorskich.
4. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.

Akredytacja foto 

1. Przyznawana dla fotoreporterów prasowych, fotoreporterów serwisów internetowych oraz agencji fotograficznych. 
2. Oznakowanie: kamizelki – znaczniki koloru szarego z oznaczeniem FOTO. Kamizelki pobierane są przed meczem (patrz pkt 10) na podstawie akredytacji. 
3. Identyfikują fotoreporterów akredytowanych na mecz i mogących się poruszać w Strefie za bramkami wyłącznie w wyznaczonych strefach FOTO.
4. Nie pozwalają na wstęp do Strefy Szatni.
5. Zezwalają na wejście i przebywanie w Sali do Konferencji Prasowej i w Strefie Mieszanej – po meczu.

Akredytacja telewizyjna lub foto dla tzw. ”Mediów Klubowych”

1. Przyznawana dla fotoreporterów oraz przedstawicieli telewizji klubowych oznakowana FOTO lub TV.
2. Oznakowanie: kamizelki  - znaczniki koloru  granatowego z oznaczeniem MEDIA KLUB i akredytacja. 
3. Identyfikują Media Klubowe zarówno gospodarzy jak i gości – TV i FOTO – oraz upoważniają do pracy w strefie za bramkami. 
4. Dopuszczają wstęp do Strefy Szatni.
5. Zezwalają na wejście i przebywanie w Sali Konferencji Prasowej i w Strefie Mieszanej – po meczu.
 
Akredytacja dla producenta sygnału telewizyjnego. 

1. Przyznawana dla osób pracujących przy transmisji meczu na podstawie listy przesłanej do klubu  przez producenta programu.
2. Oznakowanie: kamizelki  - znaczniki koloru  granatowego z oznaczeniem TV i akredytacja TV. 
3. Identyfikują osoby odpowiedzialne za Produkcję Sygnału TV, a także pracowników TV Nadawcy Meczu na Żywo. 
4. Upoważniają do pracy w strefach na Murawie, Trybunach i w Strefie Szatni. 
5. Noszą je wszyscy operatorzy kamer (w tym Zespoły kamer przenośnych), a także technicy, operujący w tych Strefach. Zaznacza się, że – z różnych względów – samo noszenie znacznika nie zezwala na dostęp do Strefy Szatni. 
6. Żaden przedstawiciel innej telewizji nie jest upoważniony do posługiwania się takim Znacznikiem.
Image
Image
Adres:  ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie Zdrój
E-mail: biuro@gksjastrzebie.com
Nr telefonu: (32) 732 72 05
Nr faxu: (32) 441 64 66
Santander Consumer Bank 28 1090 2011 0000 0001 2159 1232
KRS: 0000379287   NIP: 633 221 99 67   REGON: 24 18 83 493
Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved © 2020 K.S. GKS 1962 Jastrzębie. Projekt i realizacja Ahoj.pro